دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴

بدرود

خداحافظ ای ناشر دفتر درد

خداحافظ ای دوری ام در دلت سرد

خداحافظ ای صاحب این دل من

تو را می سپارم به این خالق تن

نوشته شده توسط در 16:43 |  لینک ثابت   •